Veenäidu teatamine

Hea Klient!
Siin saad edastada meile oma veearvesti näidu(d). Tärniga (*) näidatud lahtrid on kohustuslikud.
Veenäit tuleb esitada iga kuu 25.kuupäevaks.

Sisesta numbrid enne koma.

Sisesta numbrid enne koma.