Veemajandus

Uute ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni torude kaudu teenuse kasutamiseks tuleb kinnistuomanikel kõigepealt esitada liitumistaotlus, mille alusel sõlmitakse liitumisleping. Liitumislepingu kohaselt valmis ehitada kinnistusisesed ühendused.

Kinnistusiseste torustike ehitamisest palume AS REVEKORILE teada anda, et me saaksime need torud ehitamise käigus, enne pinnasega katmist, töökindluse ja kulgemise seisukohalt üle vaadata.

Torustike ülevaatuseks ja ükskõik kumma teenuse kasutamise alguses veearvesti näidu fikseerimiseks palume ühendust võtta meie telefonil 79 61368 Kindlasti tuleb enne teenuse kasutama hakkamist sõlmida ka Teenusleping. Neil, kellel ühe teenuse kasutamiseks juba Teenusleping sõlmitud ja näiteks veevärgivee kasutamine varasemast ajast käib, tuleb kanalisatsiooniteenuse kasutamiseks sõlmida selleks vastav leping.

Palume klientidel, kellega pole liitumisleping sõlmitud, ajada korda selleks vajalikud dokumendid esimesel võimalusel.

Soovitame tutvuda Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise korraga Räpina Vallavolikogu 27. mai 2009. a määrus nr 9