Elamumajandus

Elamute hooldus ja haldus
AS Revekor üheks tegevusvaldkonnaks on ka elamute hooldus ja haldus. Meie hallatavates majades koosneb hooldus valdavalt pisiremontidest, nagu purunenud ukse-, aknaklaasi vahetusest, Katuse remondist,ukseluku remondist jms. Talveperioodil organiseerime lumelükkamist, Suvel muruniitmist. Samuti püüame võimalikult kiiresti aidata avariide korral.

Haldusteenus sisaldab endas väga erinevaid teenuseid erinevatel aladel, nagu:

korteriühisuse üldkoosolekute korraldamine ja vastavalt üldkoosoleku otsustele:

remondiplaanide koostamine
laenudokumentide koostamine ja laenude vormistamine, elamute kindlusamine
remonttööde hinnapakkumiste võtmine, lepingute sõlmimine, remonttööde järelevalve korraldamine
korteriühisuse raamatupidamise organiseerimine:
teenuste arvete koostamine
arvete edastamine elanikele
võlglastega tegelemine
elamute rahaliste vahendite valitsemine
üldarvestite näitude korjamine ja edastamine
prügiveo korraldamine
majanõukogu suulistele ja kirjalikele päringutele vastamine
aruandluse koostamine ja esitamine majanõukogule kinnitamiseks
lume lükkamine
murude niitmine
territooriumide korrashoid