Räpina valla teede talihooldus

AS Revekor alustab ettevalmistustega lepingute sõlmimiseks teostamaks talihooldustöid valla teedel Mehikoorma, Veriora ja Räpina piirkondades. Kõigil teenuse osutamisest huvitatud ja vastavat tehnikat omavatel ettevõtjatel palume info saamiseks ja pakkumuse esitamiseks pöörduda meie poole hiljemalt 15.09.2018.a.

AS Revekor, tel 510 8317 – Vilja Kvetkovski

e-post: revekor@revekor.ee