Hinnad

Soojusenergia hind
Konkurentsiameti poolt kinnitatud piirhind 51.55 EUR/MWh kehtib alates 11.10.11 otsus nr.7.1-2/11-075.
Kütteperioodiks 2012/2013 aasta valmis Räpinas uus hakkpuidul töötav katlamaja. Kogu valla tarbijatele kehtib ühtne kütte hind 50 EUR/MWh (lisandub käibemaks). Kütteperioodil 2013/2014 alates 01.11.2013 rakendame ühtset hinda 48 EUR/MWh (lisandub käibemaks).
Alates 01.01.2016 rakendame ühtset soojusenergia  hinda 47 EUR/MWh (lisandub käibemaks).Alates 01.02.2017 rakendame ühtset soojusenergia hinda 48 EUR/MWh (lisandub käibemaks).
Vee-ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Räpina vallas
Konkurentsiamet kooskõlastas 15.05.2015 otsusega nr. 9.1-3/15-007 AS Revekor poolt esitatud vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinnataotluse. Hinnad hakkavad kehtima alates 01.07.2015.a. tarbitud veeteenuse eest. Seoses sellega palub AS Revekor teatada kõigil klientidel veemõõtja näidud seisuga 30.06.2015.
Vesi 0,906 €/m³
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine 1,262 €/m³
Abonenttasud
Veemõõtja kuni 15 DN 1,00 €/kuu
Veemõõtja kuni 15 DN* (üks veeteenus) 0,50 €/kuu
Veemõõtja 20 DN 1,33 €/kuu
Veemõõtja 25 DN 1,66 €/kuu
Veemõõtja 32 DN 2,13 €/kuu
Veemõõtja 40 DN 2,66 €/kuu
Veemõõtja 50 DN ja üle 3,33 €/kuu