Veearvestite näitude kontrollimine

Meie töötaja  kontrollib veearvestite näite.