Avaleht ja uudised


Teade nõustamisest

Tartu Regionaalse Energiaagentuuri spetsialist nõustab ja annab konsultatsioone elamute energia säästu alastes küsimustes Räpinas Kooli 1 (vallamajas)

14. veebruar 2014 kell 10.00-13.00
14. märts 2014 kell 10.00-13.00

Nõustamine on tasuta. Oodatud on kõik oma energiaalaste probleemide ja küsimustega. Eelnev registreerimine tel.7961368, et ei tekiks asjatut ootamist. AS Revekor soovitab kõigil kaugküttega majade nõukogu liikmetel kindlasti minna nõustamisele, et seada sihte edaspidiseks elamu renoveerimiseks.

Soojusenergia hind

Konkurentsiameti poolt kinnitatud piirhind 51.55 EUR/MWh kehtib alates 11.10.11 otsus nr.7.1-2/11-075

Kütteperioodiks 2012/2013 aasta valmis Räpinas uus hakkpuidul töötav katlamaja. Kogu valla tarbijatele kehtib ühtne kütte hind 50 EUR/MWh (lisandub käibemaks).

Kütteperioodil 2013/2014 alates 01.11.2013 rakendame ühtset hinda 48 EUR/MWh (lisandub käibemaks).

Teade

Otsime ehitusfirmat kortermajade remonttöödele.
Tellitavad tööd:
koridoride akende vahetus, välisuste vahetus
Niiskuskaitseribade renoveerimine jne

Info tel. 5108317


VAATA GALERIID KATLAMAJA EHITUSEST