Avaleht ja uudised


Soojusenergia hind

Konkurentsiameti poolt kinnitatud piirhind 51.55 EUR/MWh kehtib alates 11.10.11 otsus nr.7.1-2/11-075

Kütteperioodiks 2012/2013 aasta valmis Räpinas uus hakkpuidul töötav katlamaja. Kogu valla tarbijatele kehtib ühtne kütte hind 50 EUR/MWh (lisandub käibemaks).

Kütteperioodil 2013/2014 alates 01.11.2013 rakendame ühtset hinda 48 EUR/MWh (lisandub käibemaks).

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamine

Konkurentsiamet kooskõlastas 15.05.2015  otsusega nr. 9.1-3/15-007
AS Revekor poolt esitatud vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinnataotluse.
Hinnad hakkavad kehtima alates 01.07.2015.a. tarbitud veeteenuse eest.
Seoses sellega palub AS Revekor teatada kõigil klientidel veemõõtja
näidud seisuga 30.06.2015.


Uued vee-ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Räpina vallas      (ilma käibemaksuta)

Tasu võetud vee eest 0,906 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,262 €/m³
Abonenttasud  
Veemõõtja kuni 15 DN 1,00 €/kuu
Veemõõtja kuni 15 DN* (üks veeteenus) 0,50 €/kuu
Veemõõtja 20 DN 1,33 €/kuu
Veemõõtja 25 DN 1,66 €/kuu
Veemõõtja 32 DN 2,13 €/kuu
Veemõõtja 40 DN 2,66 €/kuu
Veemõõtja 50 DN ja üle 3,33 €/kuu


http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18326

Teade

Otsime ehitusfirmat kortermajade remonttöödele.
Tellitavad tööd:
koridoride akende vahetus, välisuste vahetus
Niiskuskaitseribade renoveerimine jne

Info tel. 5108317


VAATA GALERIID KATLAMAJA EHITUSEST